Disclaimer ! - Spoorclub Texel

Dislaimer !

De foto's welke genomen zijn in onze clubruimte mogen na berichtgeving aan de webmaster door iedereen worden gebruikt.

Op deze site aangeboden internetlinks hebben wij voor zowel de vormgeving als de tekstinhoud geen invloed. De TMSC kan hiervoor niet aansprakelijk voor worden gesteld, de auteur van de betreffende site is zelf verantwoordelijk voor de inhoud.

Bij meldingen dat de inhoud van de aangeboden links als stuitend, discriminerend worden ervaren, inbreuk maken op de goede zeden, verwijzen naar illegale praktijken, inbreuk maken intellectueel eigendom of op het auteursrecht, is dit na constatering van genoemde feiten, voor ons een reden de betreffende internetlink onmiddellijk te verwijderen.

Spoorclub Texel